Καταστήματα στο Νομό Θεσσαλονίκης

Λεωφόρος Παπανικολάου 21, Πεύκα

Φιλίππου 5 , Βέροια