Κεντρική Αποθήκη

KOSMOPLUS AE

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΦΜ 997615110
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ- ΜΑΓΓΑΝΩΝ
Δ.Ο.Υ ΞΑΝΘΗΣ (ΑΒ)